X
X

SKLOP

Udruženje za istraživanje, dokumentiranje i prezentiranje umjetnosti

Radićeva 2, 71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

mapa

info@sklop.org

www.sklop.org

facebook

 

 

Kontakt

Sandra Bradvić

Direktorica i kustosica

sandra@sklop.org

 

Nagrada ZVONO

zvono@sklop.org

 

Info

info@sklop.org