X

Otvoren konkurs 2020

Udruženje za istraživanje, dokumentiranje i prezentiranje umjetnosti SKLOP sa radošću objavljuje javni konkurs za Nagradu ZVONO 2020 – YVVA The Young Visual Artists Award – za mlade savremene umjetnike i umjetnice iz Bosne i Hercegovine do 40. godine starosti.

Prijava je otvorena za likovne umjetnike/ce koji/e se bave slikarstvom, skulpturom, grafikom, crtežom, instalacijom, fotografijom, videom, performansom, novim medijima i/ili imaju interdiciplinarni pristup.

Nagrada nije namijenjena za primjenjene umjetnosti poput dizajna, teatara, plesa i filma.

Nagrada se sastoji od dvomjesečne umjetničke rezidencije u New York-u, te prezentacije iskustava u NY po povratku iz SAD.

Rok za prijavu: 31.10.2020

Podobnost

−Konkurs za nagradu je otvoren za likovne umjetnike/ce iz Bosne i Hercego- vine do 40. godine starosti, koji/e se bave slikarstvom, skulpturom, grafikom, crte- žom, fotografijom, instalacijom, videom, performansom, novim medijima i/ili imaju interdisciplinarni pristup

−Nagrada nije namijenjena za primjenjene umjetnosti poput dizajna, teatara, plesa i filma.

−Aplikanti bi trebali biti apsolventi Aka- demije likovnih umjetnosti ili sličnih institucija, imati znatan broj radova i aktivnu izlagačku djelatnost u najmanje tri zadnje godine.

−Umjetnici/e koji/e žive u BiH ne moraju biti državljani/ke Bosne i Hercegovine, ali moraju biti priznati/e za njihov doprinos u razvijanju umjetničke scene u BiH. Umjetnici/ce koji su emigrirali trebaju biti pripadnici/e umjetničke scene BiH i regularno izlagati u BiH.

−Aplikanti trebaju imati dobro razvijen konverzacijski engleski, kako bi mogli učestvovati u programu rezidencije i uspostaviti komunikaciju i razmjenu sa profesionalnim djelatnicima i umjetnicima u New Yorku.

−Umjetnici/ce se mogu prijaviti na svoju ličnu inicijativu ili mogu biti preporučeni od strane pojedinca, institucija i stručnjaka iz polja likovne umjetnosti.

Aplikacija

Pročitajte dole navedene podatke i provjerite jeste li pripremili potrebne dokumente kako je navedeno u nastavku.

Svaki aplikant/svaka aplikantica obvezan/obavezna je poslati:

1. Formular za prijavu (obavezno)

• Formular za prijavu treba ispuniti na b/h/s i na engleskom jeziku (međunarodni/-e članovi/članice žirija).

• Formular za prijavu ispunjen samo na b/h/s neće biti prihvaćen.

• Formular za prijavu mora biti usmjeren samo na 1-3 djela, nastala u posljednje tri godine.

• Formular za prijavu može se preuzeti s ove web stranice.

2.Vizualna dokumentacija (obavezno)

• Za svaki rad koji prijavljujete potrebno je poslati 1-3 fotografije (najviše 9 fotografija, maksimalno 5 MB za svih 9 fotografija);

• Fotografije moraju biti jasno označene naslovom djela i godinom nastanka
Primjer: Ako šaljete tri fotografije za jedan rad, fotografije moraju biti označene kako slijedi:
Ugrožena priroda, 2019_1; Ugrožena priroda, 2019_2, Ugrožena priroda, 2019_3 (i tako dalje za svaki dodatni rad)

• Fotografije ne treba kopirati unutar formulara za prijavu (formular je samo za tekst), već poslati zasebno.

• Odaberite razumnu rezoluciju fotografija koja ne kompromitira vaš rad, ali uzima u obzir da se fotografije koriste samo interno kao uvid i da neće biti publicirane.

• Za video radove i video dokumentaciju performanca dodajte link ispod opisa djela u formularu za prijavu. Ako nemate linkove, pošaljite 1-3 fotografije i označite ih kako je gore opisano.

• Ako odlučite poslati umjetnički portfolio koji uključuje fotografije 1-3 djela sa kojima se prijavljujete, imajte na umu da uprkos tome trebate dodatno i zasebno poslati 1-3 fotografije za svako djelo sa kojim se prijavljujete kao što je gore opisano.

• Ako imate web stranicu koja uključuje 1-3 djela sa kojima se prijavljujete, imajte na umu da, uprkos tome trebate dodatno i zasebno poslati 1-3 fotografije za svako djelo sa kojim se prijavljujete kao što je gore opisano.

3.Izjava umjetnika/-ice (artist statement) (obavezno)

• Izjava umjetnika/-ice treba biti napisana na b/h/s i na engleskom jeziku (međunarodni/-e članovi/članice žirija).

• Izjava umjetnika/-ice poslana samo b/h/s neće biti prihvaćena.

• Izjava umjetnika/-ice ne treba sadržavati opise pojedinačnih djela. Opisi rada trebaju se formulirati u prijavnom obrascu (i portfoliu).

• Izjava umjetnika/-ice treba da objasni vaše cjelokupne interese, umjetničke pristupe i važne tematske/metodološke pomake.

• Izjava umjetnika/-ice ne smije biti duža od jedne A4 stranice (najviše 300 riječi).

4.Umjetnički životopis/CV (obavezno)

• CV treba poslati na b/h/s i na engleskom jeziku (međunarodni/- članovi/članice žirija).

• CV poslan samo b/h/s neće biti prihvaćen.

• CV mora sadržavati:

– lične podatke (ime, datum rođenja, mjesto rođenja; vaša trenutna adresa (gdje trenutno živite); broj mobitela, e-mail adresa, web stranica (ako postoji);

– informacije o obrazovanju;

– samostalne i gruple izložbe (navedite zasebno);

– nagrade (ako postoje);

– radovi u zbirkama (ako postoje);

– drugi mogući angažmani (podučavanje, kustos itd., ako postoje)

5. Umjetnički portfolio (neobavezno)

• Portfolio nije obvezan.

• Uz obvezne dokumente (1-4), aplikant/ica može po želji poslati portfolio koji pored 1-3 obavezna rada uključuje i dalje radove.

• Portfolio također mora biti na b/h/s i engleskom jeziku i ne smije biti veći od 4 MB.

• Odaberite razumnu rezoluciju/veličinu portfolija, koja ne kompromitira vaš rad, ali uzima u obzir da se koristi samo interno i nije usmjerena na objavljivanje.

Formular za aplikaciju te ostale obavezne dokumente poslati direktno na e-mail ili putem wetransfera na: zvono@sklop.org

Rok prijave: 31.10.2020

Selekcija

Proces selekcije pobjednika/ce nagrade je podijeljen u dva ciklusa.

U prvom ciklusu žiri razmatra sve pristigle prijave i među njima bira četiri finalista. Radovi finalista se prezentiraju na grupnoj izložbi finalista.

U drugom ciklusu žiri odabira pobjed- nika/cu nagrade u okviru grupne izložbe finalista, obrazložava svoju odluku putem izjave žirija, te proglašava pobjednika/cu na otvorenju grupne izložbe finalista.

Nagrada je namijenjena za samo jednog umjetnika ili za samo jednu umjetnicu.

Nagrada se sastoji od dvomjesečne umjetničke rezidencije u New Yorku kod Residency Unlimited, kao i od samo- stalne izložbe nakon povratka iz SAD.

Članovi žirija

Daniel Baumann, Direktor Kunsthalle Zürich

Igor Bošnjak, umjetnik i dobitnik Nagrade Zvono 2018

Ana Dević, članica kustoskog team-a WHW (What, How & for Whom), Zagreb & voditeljica programa WHW Akademija

Mirsolav Karić, kustos Muzeja Savremene Umjetnosti, Beograd

Amy Mackie, bivša direktorica Contemporary Art Center, New Orleans & bivša kustosica New Museum, New York

Zvono ambasadorice

Djenita Kustrić, Akademija Likovnih Umjetnosti, Sarajevo

Vlatka Lucić, kulurna radnica, Mostar

Ena Mitrovska, osnivačica Art Prostor, Banja Luka