X

The ZVONO Award – O nagradi

Nagrada ZVONO za mlade vizualne umjetnike i umjetnice u Bosni i Hercegovini (BiH) osnovana je 2006. godine od strane Udruženja SCCA Sarajevo Center for Contemporary Art. Od 2017. godine novi oficijelni partner za organizaciju nagrade ZVONO u BiH je Udruženje za istraživanje, dokumentiranje i prezentiranje umjetnosti SKLOP.

Ovu bitnu nagradu SKLOP realizira sa dvije partnerske institucije iz New Yorka: Residency Unlimited i The Trust for Mutual Understanding.

Konkurs za nagradu se objavljuje u dnevnoj štampi i socijalnim medijima.

Konkurs je otvoren za likovne umjetnike i umjetnice do 40. godine starosti, koji/e se bave slikarstvom, skulpturom, grafikom, crtežom, fotografijom, instalacijom, videom, performansom, novim medijima i/ili imaju interdisciplinarni pristup.

Nagrada ZVONO za pobjednika/cu se sastoji od dvomjesečne umjetničke rezidencije u New Yorku kod Residency Unlimited kao i od javne prezentacije iskustva u NY pri povratku iz SAD.

Cilj nagrade ZVONO je pružiti podršku mladim stvaraocima i olakšati im daljnju djelatnost, smještajući ih sa položaja mar- ginalne prema središnjoj ulozi u društvu, putem stvaranja pozitivnog konteksta za mlado stvaralaštvo, kreativnost i inovativnost, sa kojima bi društvo moglo i trebalo da se identificira.

Nagrada ZVONO je dio mreže YVVA The Young Visual Artist Award, čije čla- nove čini ukupno 12 zemalja jugoistočne Evrope (www.yvaawards.org). Nagrada je zamišljena kao novo i prestižno mjesto okupljanja najkreativnijih snaga savremene umjetničke scene, lokalno, gdje se nagrada održava, kao i internacionalno, u državama YVVA mreže.

Ime

Nagrada u Bosni i Hercegovini svoje ime ZVONO dobila je po istoimenoj likovnoj grupi, formiranoj u Sarajevu 1982. godine i aktivnoj sve do početka rata 1992. godine.

Članovi ove umjetničke grupe bili su: Sead Čizmić, Biljana Gavranović, Kemal Hadzić, Sadko Hadžihasanović, Narcis Kantardžić i Aleksandar Saša Bukvić, incijator grupne saradnje kao i “glavna sila” grupne organizacije i promocije.

Svjesni i dobro upućeni u nove umjetničke struje, koje tada još nisu bile prihvaćene i prepoznate u infrastrukturi postojećeg umjetničkog sistema, počeli su da izlažu i prezentiraju svoje umjetničke radove i performanse u najneobičnijim mjestima: u barovima/café-ima, na ulicama, na stadionima i u izlozima prodavnica. Ovo je bio, sve do tada, najradikalniji pristup savremenoj umjetnosti u Bosni i Hercegovini poslije 1945. godine.

Cilj

Cilj nagrade je pružiti podršku mladim stvaraocima i olakšati im daljnju djelatnost, smještajući ih sa položaja marginalne prema središnjoj ulozi u društvu, putem stvaranja pozitivnog konteksta za mlado stvaralaštvo, kreativnost i inovativnost, sa čime bi društvo moglo i trebalo da se identificira.

Važne karakteristike ustrojstva nagrade su otvorenost i javnost konkursa i njegove organizacije, pri čemu međunarodni žiri mora garantirati da će pobjednik/ca natjecanja i dobitnik/ ca nagrade biti izabrani/e na pravedan način, bez predrasuda, i da će odluka o pobjedniku/ci u cjelosti biti utemeljena na stručnoj procjeni.

Nagrada za mlade umjetnike/ce zamišljena je kao novo i prestižno mjesto okupljanja najkreativnijih snaga savremene scene, lokalno, gdje se nagrada održava, kao i internacionalno, u državama YVVA mreže.

Organizatori nagrade djeluju s ciljem pružanja mogućnosti međusobne razmjene kontakata u svrhu jačanja suradnje i razmjene iskustava među mladim, savremenim umjetnicima/cama iz svih država koje čine YVAA mrežu.

Organizacija

Nagradu The ZVONO Award organizuje Udruženje SKLOP zajedno sa dvije partnerske institucije iz New Yorka: Residency Unlimited (RU) i The Trust for Mutual Understanding (TMU).

Dužnosti incijativne fondacije TMU: The Trust for Mutual Understanding dužan je snositi putne troškove pobjednika/ce za New York kao i troškove smještaja u New Yorku.

Dužnosti partnera za umjetničku rezidenciju RU: Partner za umjetničku rezidenciju Residency Unlimited dužan je snositi troškove radnog prostora, organizacije jednog do tri sedmičnog upoznavanja pobjednika/ce sa kustosima i umjetnicima, kao i za sedmične posjete relevantnim galerijama i muzejima u New Yorku.

Dužnosti lokalnog partnera SKLOP: Udruženje SKLOP dužno je snositi troškove za organizaciju javnog poziva na konkurs, sastanka žirija, grupne izložbe finalista, te samostalne izložbe pobjednika/ce.

Žiri

Žiri se sastoji od pet članova: prethodnog/e pobjednika/ce nagrade, i četiri lokalnih, regionalnih i internacionalnih historičara/ki umjetnosti, kustosa/ica ili umjetnika/ca.

Članove žirija formira Udruženje SKLOP u saglasnosti sa YVAA The Young Visual Artist Award. Udruženje SKLOP i YVAA ne učestvuju u selekcijskom procesu žirija.

Svaki/a član/ica žirija je neovisan/na u donošenju svoje procjene i odluke.

Osnovu selekcije čine kvalitet i inovativnost radova realiziranih u zadnje dvije godine, opšti portfolio umjetnika/ce, predhodne izložbene aktivnosti i dostignuća, kao i prikazani potencijal.

Selekcija

Proces selekcije pobjednika/ce nagrade je podijeljen u dva ciklusa.

U prvom ciklusu žiri razmatra sve pristigle prijave i među njima bira četiri finalista. Radovi finalista se prezentiraju na grupnoj izložbi finalista.

U drugom ciklusu žiri odabira pobjed- nika/cu nagrade u okviru grupne izložbe finalista, obrazložava svoju odluku putem izjave žirija, te proglašava pobjednika/cu na otvorenju grupne izložbe finalista.

Nagrada je namijenjena za samo jednog umjetnika ili za samo jednu umjetnicu.

Nagrada se sastoji od dvomjesečne umjetničke rezidencije u New Yorku kod Residency Unlimited, kao i od javne prezentacije o iskustvima u NY nakon povratka iz SAD.

Podobnost

−Konkurs za nagradu je otvoren za likovne umjetnike/ce iz Bosne i Hercegovine do 40. godine starosti, koji/e se bave slikarstvom, skulpturom, grafikom, crtežom, fotografijom, instalacijom, videom, performansom, novim medijima i/ili imaju interdisciplinarni pristup

−Nagrada nije namijenjena za primjenjene umjetnosti poput dizajna, teatara, plesa i filma.

−Aplikanti bi trebali biti apsolventi Akademije likovnih umjetnosti ili sličnih institucija, imati znatan broj radova i aktivnu izlagačku djelatnost u najmanje tri zadnje godine.

−Umjetnici/e koji/e žive u BiH ne moraju biti državljani/ke Bosne i Hercegovine, ali moraju biti priznati/e za njihov doprinos u razvijanju umjetničke scene u BiH. Umjetnici/ce koji su emigrirali trebaju biti pripadnici/e umjetničke scene BiH i regularno izlagati u BiH.

−Aplikanti trebaju imati dobro razvijen konverzacijski engleski, kako bi mogli učestvovati u programu rezidencije i uspostaviti komunikaciju i razmjenu sa profesionalnim djelatnicima i umjetnicima u New Yorku.

−Umjetnici/ce se mogu prijaviti na svoju ličnu inicijativu ili mogu biti preporučeni od strane pojedinca, institucija i stručnjaka iz polja likovne umjetnosti.

Aplikacija

Konkurs za Nagradu ZVONO 2020 je trenutno otvoren.

Rok za prijavu: 31.10.2020

Za više informacija posjetite: Open Call 2020