X

The Zvono Award

Nagrada ZVONO 2018 – Poziv na konkurs

Rok za prijavu: 30.04.2018

Udruženje za istraživanje, dokumentiranje i prezentiranje umjetnosti SKLOP sa radošću objavljuje javni konkurs za nagradu The ZVONO Award 2018 – YVVA The Young Visual Artists Award – za mlade savremene umjetnike i umjetnice iz Bosne i Hercegovine do 40. godine starosti.

Prijava je otvorena za likovne umjetnike/ce koji/e se bave slikarstvom, skulpturom, grafikom, crtežom, instalacijom, fotografijom, videom, performansom, novim medijima i/ili imaju interdiciplinarni pristup.

Nagrada nije namijenjena za primjenjene umjetnosti poput dizajna, teatara, plesa i filma.

Nagrada se za pobjednika/cu sastoji od dvomjesečne umjetničke rezidencije u New York-u tokom mjeseca februara i marta 2019. godine, kao i samostalne izložbe pri povratku iz SAD.

Rok za prijavu: 30.04.2018