X

The ZVONO Award 2018 – Poziv na konkurs

Udruženje za istraživanje, dokumentiranje i prezentiranje umjetnosti SKLOP sa radošću objavljuje javni konkurs za nagradu The ZVONO Award 2018 – YVVA The Young Visual Artists Award – za mlade savremene umjetnike i umjetnice iz Bosne i Hercegovine do 40. godine starosti.

Prijava je otvorena za likovne umjetnike/ce koji/e se bave slikarstvom, skulpturom, grafikom, crtežom, instalacijom, fotografijom, videom, performansom, novim medijima i/ili imaju interdiciplinarni pristup.

Nagrada nije namijenjena za primjenjene umjetnosti poput dizajna, teatara, plesa i filma.

Nagrada se sastoji od dvomjesečne umjetničke rezidencije u New York-u, kao i samostalne izložbe pri povratku iz SAD.

Rok za prijavu: 30.04.2018

 

Kvalifikovanost:

-Konkurs za nagradu je otvoren za likovne umjetnike/ce iz Bosne i Hercegovine do 40. godine starosti, koji/e se bave slikarstvom, skulpturom, grafikom, crtežom, fotografijom, instalacijom, videom, performansom, novim medijima i/ili imaju interdisciplinarni pristup.

-Nagrada nije namijenjena za primjenjene umjetnosti poput dizajna, teatara, plesa i filma.

-Aplikanti bi trebali biti apsolventi Akademije likovnih umjetnosti ili sličnih institucija, imati znatan broj radova i aktivnu izlagačku djelatnost u najmanje tri zadnje godine.

-Umjetnici/e koji/e nisu državljani/ke Bosne i Hercegovine moraju biti priznati/e za njihov doprinos u razvijanju umjetničke scene u BiH. Njihove umjetničke aktivnosti moraju imati značajnu povezanost sa BiH. Umjetnici/ce koji su emigrirali trebaju biti pripadnici/e umjetničke scene BiH i regularno izlagati u BiH.

-Aplikanti trebaju imati dobro razvijen konverzacijski engleski, kako bi mogli učestvovati u programu rezidencije i uspostaviti komunikaciju i razmjenu sa profesionalnim djelatnicima i umjetnicima u New Yorku.

-Umjetnici/ce se mogu prijaviti na svoju ličnu inicijativu ili mogu biti preporučeni od strane pojedinca, institucija i stručnjaka iz polja likovne umjetnosti.

-Datum umjetničke rezidencije u New Yorku za pobjednika/cu The Zvono Award 2018 je u mjesecima februar i mart 2019. Ovaj datum rezidencije je vezujući. Aplikanti, koji iz bilo kojih razloga nisu u mogućnosti da u datom periodu, tj. februaru i martu 2019. godine, putuju u New York (druge izložbe, druge rezidencije, privatni termini), se mole da se prijave tek na jedan od sljedećih konkursa.

Proces prijave:

-Svaki aplikant obavezno mora poslati ispunjen formular za prijavu, umjetničku izjavu (statement), umjetnički curriculum vitae (CV) na b/h/s i engleskom jeziku, kao i vizuelnu dokumentaciju radova.

-Formular za prijavu se može preuzeti na stranici www.sklop.org

-Formular za prijavu, umjetničku izjavu (statement) i CV se OBAVEZNO moraju ispuniti/poslati na b/h/s i na engleskom jeziku

-Umjetnici se putem formulara prijavljuju sa jednim do tri rada.

-Uz kratak opis svakog rada neophodno je priložiti vizuelnu dokumentaciju, tj. 1-5 fotografija za svaki rad (ukupno max. 3-5 MB)

-Vizuelna dokumentacija podrazumijeva isključivo fotografije. To znači, da svaka vrsta medija/rada (slika, grafika, print, crtež, skulptura, instalacija, fotografija, video, nove medije, performans) mora biti vizuelno dokumentirana putem fotografija (pogled izbliza, pogled na cjelokupno djelu/instalaciju, detalji, itd.) ili putem film/video stilova.

-CD/DVD/VHS dokumentacija originalnih radova neće biti prihvaćena

-Direktne linkove do (video) rada/radova moguće je navesti u formularu za prijavu

-Uz obavezni formular za prijavu umjetnici/e fakultativno mogu poslati umjetnički portfolio (max. 2MB)

-Prijave putem pošte neće biti prihvaćene

-Prijave su isključivo moguće putem e-maila na: sklop@sklop.org

-Rok za prijavu je 30.4.2018.