X

The Zvono Award

Nagrada ZVONO 2018 – Članovi žirija

Christopher Yggddre, direktor agencije L' Agence à Paris/FR & co-kustos bosansko-hercegovačkog paviljona na 57. Venecijanskom Bijenalu, 2017

U toku zadnjih par sedmica pred istek roka za prijavu na nagradu ZVONO 2018, sa velikim zadovoljstvom vam predstavljamo članove ovogodišnjeg žirija.

Christopher Yggdre živi i radi u Francuskoj, gdje djeluje kao kulturni poduzetnik, autor, scenarista, režiser i kustos. Bio je jedan od osnivača francuskog filozofskog i političkog magazina Les Périphériques vous parlent (b/h/s: Periferije govore sa vama), kao i član umjetničkog kolektiva Génération Chaos (b/h/s: Generacija kaos), 1993-2001, koji je bio prvo poduzetništvo u Francuskoj orijentisano ka kooperativnom radu zajednica i koje je operiralo u smislu kulturne diseminacije. 2009. godine razvio je pokroviteljski fond agnès b. Endowment Fund koji djeluje u oblasti kulture, humanitarne pomoći i zaštite okoliša i koji je Yggddre vodio do 2012. godine. 2014. osnovao je agenciju L’Agence à Paris koja savjetuje i prati umjetnike/ce svih disciplina kao i privatne i javne ustanove koje se angažuju za umjetnost i kulturu.