X

Otvoren konkurs 2020

Udruženje za istraživanje, dokumentiranje i prezentiranje umjetnosti SKLOP sa radošću objavljuje javni konkurs za Nagradu ZVONO 2020 – YVVA The Young Visual Artists Award – za mlade savremene umjetnike i umjetnice iz Bosne i Hercegovine do 40. godine starosti.

Prijava je otvorena za likovne umjetnike/ce koji/e se bave slikarstvom, skulpturom, grafikom, crtežom, instalacijom, fotografijom, videom, performansom, novim medijima i/ili imaju interdiciplinarni pristup.

Nagrada nije namijenjena za primjenjene umjetnosti poput dizajna, teatara, plesa i filma.

Nagrada se sastoji od dvomjesečne umjetničke rezidencije u New York-u, te prezentacije iskustava u NY po povratku iz SAD.

Rok za prijavu: 31.10.2020

Podobnost

−Konkurs za nagradu je otvoren za likovne umjetnike/ce iz Bosne i Hercego- vine do 40. godine starosti, koji/e se bave slikarstvom, skulpturom, grafikom, crte- žom, fotografijom, instalacijom, videom, performansom, novim medijima i/ili imaju interdisciplinarni pristup

−Nagrada nije namijenjena za primjenjene umjetnosti poput dizajna, teatara, plesa i filma.

−Aplikanti bi trebali biti apsolventi Aka- demije likovnih umjetnosti ili sličnih institucija, imati znatan broj radova i aktivnu izlagačku djelatnost u najmanje tri zadnje godine.

−Umjetnici/e koji/e žive u BiH ne moraju biti državljani/ke Bosne i Hercegovine, ali moraju biti priznati/e za njihov doprinos u razvijanju umjetničke scene u BiH. Umjetnici/ce koji su emigrirali trebaju biti pripadnici/e umjetničke scene BiH i regularno izlagati u BiH.

−Aplikanti trebaju imati dobro razvijen konverzacijski engleski, kako bi mogli učestvovati u programu rezidencije i uspostaviti komunikaciju i razmjenu sa profesionalnim djelatnicima i umjetnicima u New Yorku.

−Umjetnici/ce se mogu prijaviti na svoju ličnu inicijativu ili mogu biti preporučeni od strane pojedinca, institucija i stručnjaka iz polja likovne umjetnosti.

Aplikacija

Pročitajte dole navedene podatke i provjerite jeste li pripremili potrebne dokumente kako je navedeno u nastavku.

Svaki aplikant/svaka aplikantica obvezan/obavezna je poslati:

1. Formular za prijavu (obavezno)

• Formular za prijavu treba ispuniti na b/h/s i na engleskom jeziku (međunarodni/-e članovi/članice žirija).

• Formular za prijavu ispunjen samo na b/h/s neće biti prihvaćen.

• Formular za prijavu mora biti usmjeren samo na 1-3 djela, nastala u posljednje tri godine.

• Formular za prijavu može se preuzeti s ove web stranice.

2.Vizualna dokumentacija (obavezno)

• Za svaki rad koji prijavljujete potrebno je poslati 1-3 fotografije (najviše 9 fotografija, maksimalno 5 MB za svih 9 fotografija);

• Fotografije moraju biti jasno označene naslovom djela i godinom nastanka
Primjer: Ako šaljete tri fotografije za jedan rad, fotografije moraju biti označene kako slijedi:
Ugrožena priroda, 2019_1; Ugrožena priroda, 2019_2, Ugrožena priroda, 2019_3 (i tako dalje za svaki dodatni rad)

• Fotografije ne treba kopirati unutar formulara za prijavu (formular je samo za tekst), već poslati zasebno.

• Odaberite razumnu rezoluciju fotografija koja ne kompromitira vaš rad, ali uzima u obzir da se fotografije koriste samo interno kao uvid i da neće biti publicirane.

• Za video radove i video dokumentaciju performanca dodajte link ispod opisa djela u formularu za prijavu. Ako nemate linkove, pošaljite 1-3 fotografije i označite ih kako je gore opisano.

• Ako odlučite poslati umjetnički portfolio koji uključuje fotografije 1-3 djela sa kojima se prijavljujete, imajte na umu da uprkos tome trebate dodatno i zasebno poslati 1-3 fotografije za svako djelo sa kojim se prijavljujete kao što je gore opisano.

• Ako imate web stranicu koja uključuje 1-3 djela sa kojima se prijavljujete, imajte na umu da, uprkos tome trebate dodatno i zasebno poslati 1-3 fotografije za svako djelo sa kojim se prijavljujete kao što je gore opisano.

3.Izjava umjetnika/-ice (artist statement) (obavezno)

• Izjava umjetnika/-ice treba biti napisana na b/h/s i na engleskom jeziku (međunarodni/-e članovi/članice žirija).

• Izjava umjetnika/-ice poslana samo b/h/s neće biti prihvaćena.

• Izjava umjetnika/-ice ne treba sadržavati opise pojedinačnih djela. Opisi rada trebaju se formulirati u prijavnom obrascu (i portfoliu).

• Izjava umjetnika/-ice treba da objasni vaše cjelokupne interese, umjetničke pristupe i važne tematske/metodološke pomake.

• Izjava umjetnika/-ice ne smije biti duža od jedne A4 stranice (najviše 300 riječi).

4.Umjetnički životopis/CV (obavezno)

• CV treba poslati na b/h/s i na engleskom jeziku (međunarodni/- članovi/članice žirija).

• CV poslan samo b/h/s neće biti prihvaćen.

• CV mora sadržavati:

– lične podatke (ime, datum rođenja, mjesto rođenja; vaša trenutna adresa (gdje trenutno živite); broj mobitela, e-mail adresa, web stranica (ako postoji);

– informacije o obrazovanju;

– samostalne i gruple izložbe (navedite zasebno);

– nagrade (ako postoje);

– radovi u zbirkama (ako postoje);

– drugi mogući angažmani (podučavanje, kustos itd., ako postoje)

5. Umjetnički portfolio (neobavezno)

• Portfolio nije obvezan.

• Uz obvezne dokumente (1-4), aplikant/ica može po želji poslati portfolio koji pored 1-3 obavezna rada uključuje i dalje radove.

• Portfolio također mora biti na b/h/s i engleskom jeziku i ne smije biti veći od 4 MB.

• Odaberite razumnu rezoluciju/veličinu portfolija, koja ne kompromitira vaš rad, ali uzima u obzir da se koristi samo interno i nije usmjerena na objavljivanje.

Formular za aplikaciju te ostale obavezne dokumente poslati direktno na e-mail ili putem wetransfera na: zvono@sklop.org

Rok prijave: 31.10.2020

Selekcija

Proces selekcije pobjednika/ce nagrade je podijeljen u dva ciklusa.

U prvom ciklusu žiri razmatra sve pristigle prijave i među njima bira četiri finalista. Radovi finalista se prezentiraju na grupnoj izložbi finalista.

U drugom ciklusu žiri odabira pobjed- nika/cu nagrade u okviru grupne izložbe finalista, obrazložava svoju odluku putem izjave žirija, te proglašava pobjednika/cu na otvorenju grupne izložbe finalista.

Nagrada je namijenjena za samo jednog umjetnika ili za samo jednu umjetnicu.

Nagrada se sastoji od dvomjesečne umjetničke rezidencije u New Yorku kod Residency Unlimited, kao i od samo- stalne izložbe nakon povratka iz SAD.

Članovi žirija

Daniel Baumann, Direktor Kunsthalle Zürich

Igor Bošnjak, umjetnik i dobitnik Nagrade Zvono 2018

Ana Dević, članica kustoskog team-a WHW (What, How & for Whom), Zagreb & voditeljica programa WHW Akademija

Mirsolav Karić, kustos Muzeja Savremene Umjetnosti, Beograd

Ana Torok, kustosica, New York

Zvono ambasadorice

Đenita Kuštrić, Akademija Likovnih Umjetnosti, Sarajevo

Vlatka Lucić, kulurna radnica, Mostar

Ena Mitrovska, osnivačica Art Prostor, Banja Luka

Šta su to ZVONO ambasadorice?
ZVONO ambasadorice su istaknute mlade i nezavisne kulturne radnice, predane i angažirane u području vlastitog rada, te izvrsno informisane o umjetničkoj i kulturnoj sceni u Bosni i Hercegovini. Kao takve one u svojim gradovima i šire uspostavljaju vezu između Nagrade ZVONO i umjetnika i umjetnica zainteresiranih za prijavu na nagradu Zvono 2020. Odlično upućene u kriterije za prijavu, ZVONO ambasadorice zajedno sa organizatorom nagrade, Udruženjem SKLOP, vaše su kontakt osobe, koje vam mogu pružiti sve relevantne informacije i odgovoriti na vaša moguća pitanja.
Pročitajte smjernice o prijavi na konkurs na i kontaktirajte nas kod dodatnih pitanja putem zvono@sklop.org.