X

The ZVONO Award – Žiri

Žiri se sastoji od pet članova: prethodnog/e pobjednika/ce nagrade, i četiri lokalna/e, regionalna/e i internacionalna/e historičara/ki umjetnosti, kustosa/ica ili umjetnika/ce.

Članove žirija formira Udruženje SKLOP u saglasnosti sa YVAA The Young Visual Artist Award.
Članovi team-a Udruženja SKLOP i YVAA ne učestvuju u selekcijskom procesu žirija.

Svaki/a član/ica žirija je neovisan/na u donošenju svoje procjene i odluke.

Osnovu selekcije čine kvalitet i inovativnost radova realiziranih u zadnje dvije godine, opšti portfolio umjetnika/ce, predhodne izložbene aktivnosti i dostignuća, kao i prikazani potencijal.

 

Procedura selekcije:

Proces selekcije pobjednika/ce nagrade je podijeljen u dva ciklusa.

U prvom ciklusu žiri razmatra sve pristigle prijave i među njima bira četiri finalista.

Radovi finalista se prezentiraju na grupnoj izložbi finalista.

U drugom ciklusu žiri odabira pobjednika/cu nagrade u okviru grupne izložbe finalista, obrazložava svoju odluku putem izjave žirija, te proglašava pobjednika/cu na otvorenju grupne izložbe finalista.

Nagrada je namijenjena za samo jednog umjetnika ili za samo jednu umjetnicu.

Nagrada se sastoji od dvomjesečne umjetničke rezidencije u New Yorku kod Residency Unlimited, kao i od samostalne izložbe nakon povratka iz SAD.